Våre advokater bistår med alle juridiske og praktiske spørsmål knyttet til arveoppgjør og dødsbo. 

Spørsmål om fordeling av arv og mulighetene til å gi forskudd på arv, utarbeidelse av testament, og praktisk bistand i forbindelse med gjennomføring av offentlig eller privat skifte, er velkjente temaer for vårt firma.

Flere av våre advokater oppnevnes jevnlig som bostyrere i offentlige skiftesaker ved Asker og Bærum tingrett.