Eiendomsrettslige spørsmål er vårt firmas hovedområde.

Våre klienter er både private eiendomsbesittere og profesjonelle eiendomsutviklere.

Vi bistår jevnlig i eiendomstransaksjoner med betydelig verdi, og i den etterfølgende prosessen med utvikling og realisering av prosjekter. Dette omfatter blant annet reguleringsspørsmål, fradeling, sammenslåing, makeskifte, jordfeste, tomtefeste, byggesaksbehandling, seksjonering og tinglysing av servitutter og rettigheter.

Der hvor våre profesjonelle klienter eier eller utvikler næringseiendom, bistår vi med forhandling, inngåelse, endring og oppsigelse av leiekontrakter.

Private eiendomsbesittere bistår vi i tvister knyttet til kjøp og salg av bolig (avhendingsloven), nabotvister, tvister med håndverkere, reguleringsspørsmål, byggesaksbehandling, opprettelse og drift av sameier, tomtefeste og tinglysing av servitutter og rettigheter.

Enkelte av våre advokater tilbyr eiendomsmeglertjenester, herunder oppgjør, i forbindelse med salg av fast eiendom.