Vår erfaring med entrepriser henger sammen med vårt engasjement i eiendom og eiendomsutvikling. I forbindelse med utbygging eller ombygging av fast eiendom, oppstår jevnlig behov for advokatbistand i kontraktsforholdet mellom byggherre og entreprenør. 

Våre advokater bistår ved forhandling og inngåelse av større og mindre entreprisekontrakter, og ved tvister som måtte oppstå i forbindelse med gjennomføringen av byggeprosjekter.

I fagfeltet inngår også forbrukerentrepriser etter reglene i bustadoppføringslova og håndverkertjenestelova.