CV 

Utdannelse:

2005  Cand. jur., Universitetet i Oslo

2004  EU-rettslige fag, Universitetet i Utrecht, Nederland

Praksis:

2018 Consilium advokatfirma AS, partner

2014 - 2018 Consilium Advokatfirma DA, partner

2011 - 2014  Consilium Advokatfirma DA, advokat

2010 - 2011  Asker & Bærum tingrett, dommerfullmektig

2009 - 2010  Aust-Agder tingrett, dommerfullmektig

2006 - 2009  Arntzen de Besche Advokatfirma AS, advokatfullmektig og fast advokat