CV 

Utdannelse:

1977  Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Praksis:

2018 Consilium advokatfirma AS, kontorfellesskap

1999 - 2018 Consilium Advokatfirma DA, partner

1991  Egen advokatpraksis

1987 - 1991  SR-Bank, banksjef/advokat

1985 - 1987  Lefac AS, divisjonsdirektør/advokat

1982 - 1985   Lefac International SA, Luxembourg, viseadministrerende direktør

1978 - 1982  Eksportfinans AS, advokatfullmektig

1977 - 1978  Sjøfartsdirektoratet, juridisk konsulent

Verv:

Formann i kontrollkomiteen i Bank Norwegian AS

Styreformann i InVivo Medisinske Senter AS

Tidligere medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg