Saker som gjelder økonomiske misligheter har en annen karakter enn straffesaker for øvrig, og krever en annen type bistand.

Våre advokater har omfattende erfaring med bistand under politiets etterforskning og som forsvarere under en eventuell straffesak.