Fagområdet kontraktsrett omfatter en rekke andre rettsområder. I alle sammenhenger hvor en avtale ligger til grunn for rettigheter og forpliktelser, vil kontraktsrettens prinsipper legges til grunn for tolkningen av avtalen.

Kontraktsretten er særlig sentral på det forretningsjuridiske området. Ansettelsesavtaler, avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester, investeringsavtaler, aksjonæravtaler og opsjonsavtaler er bare noen av de avtaleformer advokatene i Consilium er vant til å håndtere.

Vi bistår i utformingen av avtaletekst og forhandlingene om innhold. Når avtaler misligholdes, bistår vi ved for eksempel krav om hevning eller erstatning.