CV 

Utdannelse:

2007  Master II Droit du Commerce International Université Paris X, Nanterre  

1994  Cand. jur., Universitetet i Oslo

1991  Vitenskapelig assistent, Institutt for rettsinformatikk

Praksis:

2014  Consilium Advokatfirma DA, partner

2008  Consilium Advokatfirma DA, advokat

1999 - 2005  Oslo tingrett, dommerfullmektig

1996 - 1999  Sivilavdelingen Justis- og politidepartementet

1994 - 1996  Advokatfirmaet Føyen & Co Ans, advokatfullmektig