Flere av våre advokater oppnevnes jevnlig av tingretten som bostyrere i konkurs og rettslige medhjelpere ved tvangssalg. Tvangsinndrivelse av pengekrav og konkurs er derfor fagområder vi kjenner godt.

Vi bistår kreditorer som søker dekning for sine krav med hele den formelle prosessen knyttet til påkrav, inkasso, rettslig inndriving ved forliksklage eller stevning og etterfølgende tvangsdekning.

Vi bistår også virksomheter som ønsker å begjære oppbud eller gjeldsforhandling.